De kracht van infographics

Ik geloof in de communicatiekracht van het medium infograhic; een informatieve illustratie. Een communicatie-instrument dat in staat is veel informatie te comprimeren tot een overzichtspagina, waar je snel en doeltreffend mee communiceert. Bijvoorbeeld bij ingewikkelde materie, of juist als het gaat om veel theorie, in combinatie met grafieken en tabellen.
In elk geval wordt informatie in hapklare brokken aangeboden om het overzichtelijk en begrijpelijk te maken. Handig bijvoorbeeld als samenvatting van ingewikkelde (of veel) theorie, of als conclusie van een onderzoek. Maar ook als informatiepaneel, bijvoorbeeld in een natuurgebied. Of als uitvouwkaart, van een recreatiegebied. De toepassingen zijn divers.  

Op de HAVO leerden we van onze leraar Nederlands spiekbriefjes maken, als uittreksel van een boek. Niet om echt te gebruiken bij een toets (I’am guilty;-)), maar als methode om veel theorie kernachtig samen te vatten, opdat je het beter onthoudt. Een infographic kan je voor hetzelfde doel inzetten. Gelukkig hoeft dat niet stiekem, maar kan je er juist mee uitpakken en een mooie poster of beurspresentatie van maken. Zodat iedereen het in een keer begrijpt. Ik help je er graag bij.