Technische werking IN BEELD

Microbiologie en schoonmaken, wat hebben die met elkaar gemeen? Voor EM Home & Garden alles! Maar leg dan maar eens simpel uit hoe je veilig schoonmaakt met hulp van microbiologie in plaats van schoonmaakt door het doden van microbiologie. Om dat uit te leggen waren er telkens zoveel woorden nodig. Of dat ook simpeler en met meer beeld kan, Trynke? Yess, een mooie kans voor het maken van een infographic (mijn favoriete communicatiemiddel) dacht ik zo…

Zo gezegd, dus gedaan. De graphic hielp het verhaal makkelijker te maken. We maakten foto’s en brachten de werking van dit unieke, tevens superveilige en gezonde schoonmaakmiddel stapsgewijs in beeld. Op microscopisch niveau, door het proces letterlijk ‘onder de loep’ te leggen. De graphic werkt als praatplaat voor de verkopers. De belangrijkste informatie is kernachtig verwoord in tekstballonnen en het schoonmaakproces (met microbiologie) wordt beeldend en zodoende minder technisch (eng) gemaakt. De winkelier heeft zo een middel gekregen om snel en duidelijk te communiceren over dit product.
De graphic is onderdeel van een serie geworden, waarbij de functie van de Bokashi-keukenemmer (een ander product) op dezelfde wijze wordt verbeeld.