Folderlijn

Een reeks folders en flyers begint vaak met het maken van 1 folder. Nog zonder beeld van de hoeveelheid folders die er wellicht nog gemaakt moeten worden. Maar 1 folder groeide hier ongemerkt uit tot een serie folders waar verschillende mensen met eigen werkwijze en schrijfstijl aan werkten en eindigt in een reeks folders, flyers, drie-luiken en zelfs brochures waar het ontbreekt aan consistentie en vol staat met overbodige terminologie. Hoe gaan we hier duidelijk taal van maken en eenheid aan geven Trynke?
 

Door, zoals ik eigenlijk altijd zeg; ‘Bij de basis te beginnen’. In dit geval, spreken met de productverantwoordelijken en de betrokkenen van de productverkoop. De folders hebben immers een ondersteunende rol bij de verkoop; met welk middel kan die het beste gediend worden? Welke informatie is er nodig en op welke wijze in beeld gebracht? Een evaluatie onder betrokkenen en een conceptontwikkeling toegespitst op de doelgroep werd de start van een nieuwe folderlijn. Meer dan 20 folders zijn opgemaakt in dezelfde lay-out, met dezelfde tekstrubrieken en in eenzelfde schrijfstijl doorgevoerd. Een flinke klus, maar lonend voor verkopers en uiteindelijk voor de kopers. Zo is op elke folder snel te lezen hoe en in welke hoeveelheid het product toegediend moet worden. Heel simpel, maar zeer doeltreffend, blijkt!