Expositie in Fierljepmuseum

De oorsprong van de Friese sport Fierljeppen (polsstokverspringen) ligt ‘in het veld’ waar rond 1850 honderden kieviten leefden in een bio-divers landschap. Eier-rapers sprongen met de polsstok van weiland naar weiland. De eieren gingen mee onder hun pet. Informatie die sinds 2019 allemaal is te lezen en te zien in het Fierljepmuseum te Noardburgum.
Ik nam de sprong en waagde mij aan deze geschiedenis, die ik mocht verbeelden op een groot aantal informatiepanelen. Een superleuke klus waar verschillende disciplines mooi samen kwamen; tekst en beeld samenvoegen tot een aantrekkelijke boodschap. Een boodschap waar mensen graag even bij stil staan en alles over willen lezen en bekijken. Dat was mijn persoonlijke uitdaging.
Kom het vooral zelf ook bekijken… en ervaren. Want naast het museum kan je in de aangrenzende polder een echte sprong maken over de sloot en als je durft, kan je een clinic volgen om een heuse fierljepsprong te maken vanaf een professionele springschans.