Projectwerk Agriton

Effectieve Micro-organismen als pro-biotica voor de bodem?! Hoe leg je dat simpel uit? En dat je met dezelfde techniek ook een schoonmaakmiddel kunt maken dat tevens werkt als pro-biotica voor je eigen leefomgeving? In een notendop de complexiteit van een ontzettend interessante firma waar ik de afgelopen jaren aan verschillende communicatieprojecten werkte.
 

Enkele jaren werd ik op projectbasis ingehuurd door de firma Agriton uit Noordwolde. Onder Agriton valt ook Agro-Vital en EM Home&Garden, met daarnaast diverse dochterbedrijven in Europa. Deze drie bedrijven werken op basis van dezelfde grondgedachte, maar voor verschillende (deels overlappende) doelgroepen. Effectieve Micro-biologie ligt daarbij aan de basis. Voor akkerbouwers, veehouders en consumentenmarkt.
Een belangrijk ideaal: werken aan een gezonde wereld, door de bodem meer vruchtbaar te maken. Namelijk, een gezonde bodem is de basis voor gezond voedsel en dieren en uiteindelijk mensen.
Een gezonde visie, prachtig ideaal en mooie producten. Maar ook een lastig verhaal, met veel technische uitleg, veel diversiteit in producten en uiteenlopende doelgroepen. Daar lag voor mij een grote uitdaging! Naast de uitvoering van verschillende communicatiemiddelen, enkele PR-projecten en diverse ad-hoc klussen, liep er parallel een traject voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie.Terug naar de basis, dat was mijn advies, met als uitkomst een duidelijke visie, kernwaarden en een communicatiekoers afgestemd op de verschillende doelgroepen. Enkele projecten van de afgelopen jaren worden in mijn portfolio getoond.